Monday, January 1, 2018

MÃ SỐ 686868 , SIÊU VIP , CHƯA RANK , KHUNG KC , FULL TƯỚNG , FULL TRANG NGỌC , THỪA 37K IP , 754 SKIN , ĐẶC BIỆT CÓ PAX TWISTED FATE , Giá: 25 TRIỆU ATM , KHUYẾN MÃI THẺ ĐỔI TÊN ^^

Giá: 25 TRIỆU ATM

Monday, November 6, 2017

MÃ SỐ 10001 , chưa rank , FULL TƯỚNG , 539 SKIN ,Full siêu phẩm( YI, Lucian,Ekko,kata..v.v..) + Full tối thượng ( EZ, Udyr, Sona..)..+ Nhiều skin hiếm khác.. Giá: 5TR2 ATM HOẶC 6TR5 THẺ ĐIỆN THOẠI , KHUYẾN MÃI THẺ ĐỔI TÊN ^^

Giá: 5TR2 ATM HOẶC 6TR5 THẺ ĐIỆN THOẠI

Sunday, November 5, 2017

Mã 10043, Full tướng, chưa đánh rank, 110 trang phục, 1k4 tinh hoa cam(Hỗ trợ thẻ đổi tên).Giá: 1tr ATM hoặc 1tr250k Card

Giá: 1tr ATM hoặc 1tr250k Card

Mã 10042, Full tướng, 116 trang phục, 1k3 tinh hoa cam, chưa rank (Hỗ trợ thẻ đổi tên).Giá: 1tr ATM hoặc 1tr250k Card

Giá: 1tr ATM hoặc 1tr250k Card

MÃ SỐ 10047 , CHƯA RANK , FULL TƯỚNG , 118 SKIN ĐẸP , FULL 9 SKIN SIÊU PHẨM , CÓ EZ VKTT , Giá: 1TR ATM HOẶC 1TR250K THẺ ĐIỆN THOẠI , KHUYẾN MÃI THẺ ĐỔI TÊN ^.^

Giá: 1TR ATM HOẶC 1TR250K THẺ ĐIỆN THOẠI

Mã 10013, Full tướng, chưa rank, 266 trang phục(Ez VKTT, Udyr TLVH, SP Kata, SP Ekko, SP Ashe,...)(Khuyến mại thẻ đổi tên)Giá: 2tr8 ATM hoặc 3tr5 Card

Giá: 2tr8 ATM hoặc 3tr5 Card

MÃ SỐ 952 , CHƯA RANK , KHUNG KC , FULL TƯỚNG , FULL BẢNG NGỌC , 302 SKIN ĐẸP CÓ TF ÂM PHỦ , EZ VKTT .... Giá: 4TR ATM HOẶC 5TR THẺ ĐIỆN THOẠI , KHUYẾN MÃI THẺ ĐỔI TÊN

Giá: 4TR ATM HOẶC 5TR THẺ ĐIỆN THOẠI

Mã 10037, full tướng, chưa rank, 119 trang phục Giá: 1tr ATM hoặc 1tr250 thẻ điện thoại (Hỗ trợ thẻ đổi tên)

Giá: 1tr ATM hoặc 1tr250 thẻ điện thoại

Mã số 10029 , chưa rank , full tướng + 221 trang phục ( ZED, YI, KATA, EKKO Siêu phẩm..vv...) + KHuyến mại thẻ đổi tên.. Giá 2tr2 ATM hoặc 2tr7 CARD

Giá:  2tr2 ATM hoặc 2tr7 CARD

Mã số 10025 , chưa rank , full tướng + 220 trang phục ( Zed, Yi, Ekko siêu phẩm.., TF âm phủ..vv..) + Khuyến mại thẻ đổi tên .. Giá 2tr2 ATM hoặc 2tr7 CARD

Giá: 2tr2 ATM hoặc 2tr7 CARD

Saturday, December 10, 2016

Mã Số 6552 ,25 Tướng, Chưa Rank,4 Trang phục,Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Mã Số 6551 ,39 Tướng, Chưa Rank,3 Trang phục,Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Mã Số 6479 , ít hơn 20 Tướng, rankChưa Rank,2 Trang phục,Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Mã Số 6478 , ít hơn 20 Tướng, rankChưa Rank,4 Trang phục,Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Mã Số 6477 ,23 Tướng, Chưa Rank,5 Trang phục,Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Mã Số 6476 ,26 Tướng, Chưa Rank,2 Trang phục,Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Mã Số 6475 , ít hơn 20 Tướng, rankChưa Rank,2 Trang phục,Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Mã Số 6473 ,23 Tướng, Chưa Rank,2 Trang phục,Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Mã Số 6472 ,38 Tướng, Chưa Rank,4 Trang phục,Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Mã Số 6471 , ít hơn 20 Tướng, rankChưa Rank,4 Trang phục,Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Mã Số 6470 , ít hơn 20 Tướng, rankChưa Rank,3 Trang phục,Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Mã Số 6469 ,25 Tướng, Chưa Rank,6 Trang phục,Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Mã Số 6468 ,63 Tướng, Chưa Rank,6 Trang phục,Giá: 120k ATM hoặc 150k thẻ điện thoại

Giá: 120k ATM hoặc 150k thẻ điện thoại

Friday, December 9, 2016

Mã Số 6467 ,35 Tướng, Chưa Rank,3 Trang phục,Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Mã Số 6466 , ít hơn 20 Tướng, rankChưa Rank,5 Trang phục,Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Mã Số 6465 ,28 Tướng, Chưa Rank,2 Trang phục,Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Mã Số 6464 ,30 Tướng, Chưa Rank,1 Trang phục,Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Mã Số 6461 ,29 Tướng, Chưa Rank,3 Trang phục,Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Mã Số 6460 ,28 Tướng, Chưa Rank,3 Trang phục,Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Mã Số 6459 , ít hơn 20 Tướng, rankChưa Rank,3 Trang phục,Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Mã Số 6458 ,37 Tướng, Chưa Rank,3 Trang phục,Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Mã Số 6457 , ít hơn 20 Tướng, rankChưa Rank,4 Trang phục,Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Mã Số 6456 , ít hơn 20 Tướng, rankChưa Rank,2 Trang phục,Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Mã Số 6455 ,29 Tướng, Chưa Rank,3 Trang phục,Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Mã Số 6454 , ít hơn 20 Tướng, rankChưa Rank,1 Trang phục,Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Mã Số 6453 ,34 Tướng, Chưa Rank,4 Trang phục,Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Mã Số 6452 ,21 Tướng, Chưa Rank,3 Trang phục,Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Giá: 70k ATM hoặc 70k thẻ điện thoại

Mã Số 10014, chưa rank ,Full tướng +286 Skin ( Có Ezreal Vũ Khí Tối Thượng, Udyr Tứ Linh Vệ Hồn, DJ Sona...). Giá 2tr6 ATM hoặc 3tr thẻ điện thoại. Khuyễn mại thẻ đổi tên ^^

Giá 2tr6 ATM hoặc 3tr thẻ điện thoại

MÃ SỐ 10019 , CHƯA RANK , FULL TƯỚNG , 137 SKIN , FULL SIÊU PHẨM , Giá: 1TR5 ATM HOẶC 1TR8K THẺ ĐIỆN THOẠI , CÓ KHUYẾN MÃI THẺ ĐỔI TÊN ^^

Giá: 1TR5 ATM HOẶC 1TR8K THẺ ĐIỆN THOẠI

Mã 10007, Full tướng, chưa rank, 517 trang phục(Ez VKTT, Udyr TLVH, DJ Sona,Zed QQ,...)(Khuyến mại thẻ đổi tên)Giá: 5tr ATM hoặc 6tr2 Card

Giá: 5tr ATM hoặc 6tr2 Card

Hey, we've just launched a new custom color Blogger template. You'll like it - https://t.co/quGl87I2PZ
Join Our Newsletter
Chat
1